Merkezin Araştırma, Öğretim ve Eğitim Gündemi Üzerine Düşünmek