Koç Üniversitesi Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, (KÜSİTHAM) özel sektör, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve hayırseverlik etrafında şekillenen sivil toplumun üzerine ilgili bilim dalları ile iş birliği içerisinde bilimsel çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştirmek, eğitim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel yayınlar yoluyla söz konusu sivil toplum kuruluşlarının gelişimine ve sivil toplum yapısının anlaşılmasına katkı sağlamak için kurulmuştur.