Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik 2019 Raporu

TÜSEV’in 2004 senesinden beri Türkiye’de bireysel bağışçılık alanını izleyerek güncel verileri derlediği Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Raporu’nun 2019 yılı araştırmasının sonuçları yayımlandı. Koç Üniversitesi Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırmaları Merkezi’nden Prof. Dr. Ali Çarkoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Selim Erdem Aytaç liderliğinde, Türkiye’nin 67 ilinde toplam 2 bin 502 kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırma, Sosyal Sermaye ve Sivil Toplum, Türkiye’de Bireysel Bağışlar ve Bağış Yapma Motivasyonları üst başlıkları altında, ihtiyaç sahiplerine doğrudan yapılan yardımlar, sivil toplum kuruluşlarına yapılan bağışlar ve faaliyetlere katılım ile bağış yapma motivasyonları ve tercih edilen yöntemler konularında güncel bilgi ve veri sunuyor.

Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik

Prof. Dr. Ali Çarkoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Selim Erdem Aytaç liderliğinde, Koç Üniversitesi Saha Araştırmaları Merkezi tarafından yürütülen ve Anadolu Vakfı, Aydın Doğan Vakfı, ENKA Vakfı, Hüsnü M. Özyeğin Vakfı, Sabancı Vakfı,  Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı tarafından desteklen Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Araştırması, hayırseverlik algısı, bireysel bağışçılık alanındaki eğilimler, bağış yapılan alanlar ve bağış yapma motivasyonları gibi birçok konuyu güncel veriler eşliğinde sunuyor.

Türkiye’de Hayırseverlik: Vatandaşlar, Vakıflar ve Sosyal Adalet

TÜSEV’in Türkiye’de sosyal adalet için hayırseverlik potansiyelini anlamak ve ölçmek amacıyla yürüttüğü Türkiye’de Hayırseverlik: Vatandaşlar, Vakıflar ve Sosyal Adalet Projesi raporu yayınlandı. Türkiye, Tanzanya, Hindistan, Mısır, İngiltere ve Endonezya’da yürütülen rapor kapsamında bireysel ve kurumsal bağışların ortaya çıkarılması, Türk vakıflarının karşı karşıya kaldıkları zorluk ve engellerin boyutunun belirlenmesi ve Türkiye’de sosyal adalet için hayırseverlik potansiyeli ortaya konuldu.